+30 6977 256 487 info@ugrow.gr
Team Coaching
Για Επιχειρήσεις, Εταιρείες, Ομάδες, Οργανισμούς

Περιγραφή

 Στην U Grow  απευθύνονται οι επιχειρηματίες,  εταιρείες, εταιρικές ομάδες, αθλητικές ομάδες,  οργανισμοί που επιθυμούν να στηρίξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους και να ξεκλειδώσουν τις δυνάμεις των ανθρώπων τους προς όφελος της επιχείρησης τους. Κυρίως σε περιόδους δύσκολων projects για την καλύτερη διαχείριση των ομάδων και την ενδυνάμωση τους. Περισσότερο επιτυχημένα meetings που να καταλήγουν σε βιώσιμα αποτελέσματα, περισσότερο αληθινά δεμένες ομάδες, ομάδες που μοιράζονται το ίδιο όραμα με ενθουσιασμό και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, ομάδες που αξιοποιούν τα μέλη τους.

Μέθοδος

 Έχει φανεί ότι δεν είναι μόνο η γνώση των κανονισμών ή η γνώση των καλών πωλήσεων που κάνει μια ομάδα δυναμική και αποτελεσματική. Περισσότερο παίζουν ρόλο παράγοντες όπως το κοινό όραμα, η συμμετοχή, η εμπιστοσύνη, η ανοιχτή σε διάλογο και αντίλογο ομάδα. Αυτά τα χαρακτηριστικά χτίζει το coaching στα μέλη μιας ομάδας που ενδέχεται να είναι συνέταιροι, συνεργάτες, project based teams, sales teams, athletic teams κ.α.

Έχουν ξεπεραστεί πια οι κλασικές μέθοδοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων και outdoor one-off δράσεων, προκειμένω η ομάδα να πάρει αξία και να μπορέσει να συνεχίσει το έργο της. Το coaching χτυπάει στη καρδιά της ομάδας, με συστηματική παρουσία δίπλα της μέχρι να ριζώσουν οι αξίες και το κοινό όραμα και να γίνει κτήμα τους για το μέλλον. Αναδεικνύει τα τρωτά σημεία για να διορθωθούν και ενδυναμώνει τα δυνατά για να γίνουν οι πυλώνες της επιτυχίας της ομάδας. Μόνο έτσι οι ομάδες μπορούν να κινηθούν αποτελεσματικά προς τους στόχους της εταιρείας, του προϊστάμενου ή του αρχηγού.

Αυτό επιτυγχάνεται με πρωτοποριακές προτάσεις των συνεργατών της Ugrow που εμπλέκουν outdoor, indoor & coaching sessions για τα μέλη της ομάδας. Σχεδιάζονται κάθε φορά ad hoc ανάλογα με την κουλτούρα του κάθε οργανισμού και το αίτημα του. Παιχνίδια, προκλήσεις και workshops διανθίζουν συνήθως μια τέτοια δράση. 

Το Team Coaching έχει αποδειχθεί ιδιαιτέρως αποτελεσματικό και ενισχυτικό σε δύσκολες ομάδες εταιρειών όπως οι πωλήσεις και η διαφήμιση.

 

Διαδικασία

 Οι συνεργάτες της Ugrow μαζί με τους εκπροσώπους του οργανισμού συζητούν και καταλήγουν στον στόχο. Η πρόταση coaching προσαρμόζεται πάντα στην κουλτούρα και τις αξίες του οργανισμού σε σχέση με τον στόχο.

Όταν προκύπτει ανάγκη γίνονται ατομικές συναντήσεις με τα μέλη της ομάδας ή εμπλέκονται και άλλα άτομα πάντα με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη/εταιρεία. Καθώς προχωράει τη διαδικασία εξετάζουμε τους εξής βασικά πυλώνες:

 

 • Στόχος και Όραμα Ομάδας
 • Ενδυνάμωση ψυχολογίας Ομάδας
 • Αξίες της Ομάδας
 • Ανάγκες της ομάδας
 • Προσήλωση στις ανάγκες τις εταιρείας
 • Κανάλια Επικοινωνίας
 • Κοινοί τόποι και διαφορές μελών
 • Σχέδιο για το Μέλλον
 • Ενέργειες
 • Ανατροφοδότηση/ Follow Up

Η διάρκεια της συνεργασίας και των συναντήσεων εξαρτώνται από τις ανάγκες του πελάτη και τον ρυθμό αλλαγής της ομάδας. Η Ugrow είναι σε θέση να προτείνει ποικίλους τρόπους να επιτευχθούν οι στόχοι, συχνά με έμφαση στην πρόκληση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχικότητας των εμπλεκόμενων.

Πολύ συχνά ο Team Coach συμμετέχει ως αρωγός στη διαδικασία πολύ σημαντικών meetings προκειμένω να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και να υπάρξει δέσμευση στα πορίσματα του meeting.

Αποτέλεσμα

 Προσλαμβάνοντας έναν Team Coach η ομάδα αλλά και ο οργανισμός κερδίζουν:

 • Μεγαλύτερες αποδόσεις
 • Ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των μελών και της Διοίκησης
 • Προσήλωση στον στόχο
 • Αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης
 • Διατήρηση των μελών και δέσμευση
 • Ανάπτυξη του δυναμικού κάθε μέλους
 • Εντοπισμός προβλημάτων ομάδας και πλάνο επίλυσης
 • Συνεργασία με τη Διοίκηση και εξυπηρέτηση των  εταιρικών στόχων
 • Παραγωγή καινοτόμων ιδεών και λύσεων
 • Μετατροπή των δυσλειτουργιών της ομάδας σε έδαφος για ανάπτυξη και επιτυχία

Η Ugrow συμμετέχει και συνεργάζεται στα corporate projects στην ομάδα επαγγελματιών coaches του ICPS

Πάτησε εδώ για την πρώτη σου

συνάντηση!